MACARİSTAN VİZE

Macaristan vatandaşlık sayfasına hoş geldiniz. Macaristan vatandaşlığı için gerekli evraklar ve gerekli şartlar aşağıda belirtildiği gibidir. Macaristan vatandaşlığı ile ilgili detaylı bilgi almak ve vatandaşlık vize başvurusunda bulunmak için alanında uzman temsilcilerimizi arayabilir, profesyonel destek alabilirsiniz. 

Macaristan vatandaşlığı ile ilgili detaylı bilgi almak ve vatandaşlık vize başvurusunda bulunmak için alanında uzman temsilcilerimizi arayabilir, profesyonel destek alabilirsiniz. 

Macaristan Vatandaşlığı İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

  • Macar kökenli ebeveynlerinize ait Macarca kimlik belgeleri
  • Doğum belgesi
  • Kimlik
  • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Pasaport
  • Evlilik veya boşanma belgeleri
  • Varsa çocukların doğum belgeleri
  • Macaristan Oturum izni belgesi
  • Macaristan Çalışma izni belgesi

Not: Bütün başvuru evraklar Macarca tercümeleriyle birlikte sunulmalıdır.

Macaristan Vatandaşlığını Kazanma Yolları 

Macaristan'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Macaristan vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Macaristan’a geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Macaristan vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Macaristan vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Macaristan vatandaşlığına geçilmesi halinde Macaristan’da seçme seçilme hakkından, AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, Macaristan vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Özellikle Macaristan gibi tarihinde çok sayıda göç almış toplulukların kendi kabul ettiği ülke vatandaşlarına bu konuda çok fazla sayıda tanınmış yasal haklar bulunmaktadır. Bu amaçla Macaristan vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Bu sebeplerle Macaristan’da çok uzun bir zamandır ikinci vatan toprağı kabul ettikleri göçmen bölgelerinde yaşayan milletlerin vatandaşları Macaristan vatandaşlığı hakkını daha hızlı ve kolay bir şekilde kazanabilirler.

Farklı amaçlarla Macaristan vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Macaristan vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Macaristan’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Macaristan vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Macaristan vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

MACARİSTAN VİZE